Skapa ett team i världsklass!

Undersök, identifiera, åtgärda och utvärdera för att skapa hållbara högpresterande team

Undersök

Thrive ställer kontinuerligt frågor till medarbetarna för att ta tempen på läget

Jag vill veta mer

Identifiera

Thrive sammanställer sedan informationen och med hjälp av våra coacher identifierar vi var någonstans du behöver fokusera

Jag vill veta mer

Åtgärda

Thrive tillsammans med våra coacher ger dig enkla rekommendationer och förslag på tjänster så att du snabbt kan sätta in rätt åtgärder

Jag vill veta mer

Utvärdera

Våra coacher hjälper dig att följa upp så att åtgärderna verkligen säkerställer att ditt team är kontinuerligt hållbart högpresterande

Jag vill veta mer
 • Volvo logo
  Thrive är mycket användarvänligt och har varit en stor tidsbesparing.  Jag har fått konkreta idéer och förslag på hur jag kontinuerligt kan utveckla gruppen och även mig själv som chef. Även supporten från coacherna har varit till stor nytta.

  Carolina Flood, Chef Logistic Support Volvo CE

 • Adecco logo
  Thrive hjälper både mig som chef och mitt team att få en förståelse för centrala delar av arbetsmiljön. Det ger en överblick och förståelse för nuläget, men hjälper oss också att se effekten av förändringar och insatser som vi genomför.

  Maria Rappfors, Kontorschef Adecco Eskilstuna

 • Bits Data logo
  Med hjälp av Thrive kunde jag snabbt få en bild över läget i gruppen och en idé om var jag behövde fokusera. Med stöttning från Tentio:s coacher har vi nu påbörjat ett förbättringsarbete.

  Katarina Bengtsson, Supportchef Bits Data

 • Bas

  Du vill ha ett verktyg för att ta tempen på läget i ditt team och få förslag på enkla rekommendationer som hjälper dig skapa en hållbar arbetsmiljö

 • Professional

  Du vill ha regelbunden analyshjälp av våra coacher och förslag på hur du själv kan säkerställa en hållbar arbetsmiljö

 • Enterprise

  Du har flera team och vill ha en skräddarsydd lösning för att säkra att ditt företag är hållbart högpresterande

  • Digital
  • Undersök - Automatisk utskick av frågor
  • Identifiera - Dashboard för analys
  • Åtgärda - Åtgärdsförslag i realtid
  • Utvärdera - Trendgraf för uppföljning över tid
  • Summera - Status över alla team i realtid
  • Fysisk
  • Guldsupport (Telefon, Mail)
  • Tilldelad coach
  • Lägesuppföljning (1/mån)
  • Lägesrapport (1/mån)
  • Måluppföljning (1/mån)
  • Måluppföljningsrapport (1/mån)
  • Uppföljning företagsrapport (2/år)
  • Företagsrapport (2/år)

Kontakta oss för en offert!

Kontakta oss för en demo!

Skriv in din mailadress så kontaktar vi dig och berättar mer.

Lämna detta tomt: